ປະຊາຊົນແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອັບເດດສະຖານະການນ້ຳຖ້ວມ ເຊົ້າວັນທີ່ 26/7/2021. ເສັ້ນທາງແຕ່ຫລັງຄັງ-ບົວລະພາ ຍັງບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄປໄດ້ເນື່ອງຈາກນ້ຳຍັງຂຶ້ນສູງຖ້ວມເສັ້ນທາງ ທີ່ບ້ານແສນພັນ,ເມືອງບົວລະພາ, ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພ

.

.

.

.

.