ສກຂ ຫຼວງພະບາງ ຈັດສອບເສັງຄັດເລືອກທຶນການສຶກສາຮຽນຕໍ່ວິຊາຊີບທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ ປະຈຳສົກຮຽນ 2022-2023

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ຈັດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາທຶນການສຶກສາເພື່ອຮຽນຕໍ່ວິຊາຊີບທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ ປະຈຳສົກຮຽນ 2022-2023 ເມື່ອວັນທີ 12 ສິງຫາ 2022 ຜ່ານມານີ້, ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ສັນຕິພາບ ນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍມີຄະນະຮັບຜິດຊອບການສອບເສັງ, ຄະນະກຳມະການເຝົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນັກສອບເສັງຈຳນວນ 300 ກ່ວມຄົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ສົກຮຽນ 2022-2023 ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ ທັງໝົດ 158 ທຶນ, ໃນນັ້ນທຶນ 100% ຈຳນວນ 118 ທຶນ ແລະ ທຶນ 50% ຈໍານວນ 50 ທຶນ, ສໍາລັບຊັ້ນສູງ 103 ທຶນ, ປະລິນຍາຕີ 46 ທຶນ, ປະລິນຍາໂທ 4 ທຶນ, ບໍາລຸງພາສາຫວຽດນາມ 15 ທຶນ ສ່ວນໃນນີ້ທຶນ ຈາກປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ 88 ທຶນ ແລະ ສປ ຈີນ 80 ທຶນ.

ຜ່ານການປະກາດກ່ຽວກັບການສອບເສັງຄັດເລືອກຜ່ານສື່ຕ່າງໆມາເຖິງວັນທີ 10 ສິງຫາ 2022ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສະໝັກລົງທະບຽບສອບເສັງທັງໝົດ 305 ຄົນ, ໃນນີ້ 70% ແມ່ນສະໝັກເສັງເອົາທຶນຈາກ ສປ ຈີນ ແລະ ຈຳນວນກວ່າ 80% ແມ່ນສະເໜີຮຽນສາຍແພດ. ສຳລັັບການສອບເສັງຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ 4 ວິຊາຄື: ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ.

ໂດຍ: ແຈັກກີ້ ສກຂ ຫຼວງພະບາງ