Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ພີທີທີ ລາວ ຊີ້ແຈ້ງ ກໍລະນີປໍ້າ ວຽງຈະເລີນ ເປັນການກະທໍາ ໂດຍພາລະການ

ພີທີທີ ລາວ ຊີ້ແຈ້ງ ກໍລະນີປໍ້າ ວຽງຈະເລີນ ເປັນການກະທໍາ ໂດຍພາລະການ

ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ຂໍຊີ້ແຈງເຖີງລູກຄ້າທີ່ຮັກແພງ ຈາກສຽງວິພາກວິຈານຂອງສັງຄົມໃນສື່ອອນລາຍ ທີ່ໄດ້ມີການກຳນົດເງື່ອນໄຂໃນການເຕີມນ້ຳມັນທີ່ ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ພີທີທີ ວຽງຈະເລີນ (ສະຖານີຕົວແທນຈຳຫນ່າຍ).

ທາງບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ຈຶ່ງຂໍຊີ້ແຈງມານະທີ່ນີ້ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຂໍໂທດມາຍັງລູກຄ້າທຸກໆທ່ານ ທີ່ປ່ອຍໃຫ້ເກີດເຫດການແບບນີ້ຂື້ນ ພີທີທີ (ລາວ) ພ້ອມນ້ອມຮັບຄຳຄິດເຫັນເພື່ອນຳມາປັບປຸງ.

ຂໍອະໄພ ແລະ ເຄົາລົບຮັກ.

.