Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ແຈ້ງຂ່າວ ມໍຣະນະພາບ ພຣະອາຈານ ທອງຄຳ ພົມມະຮັກສາ

ແຈ້ງຂ່າວ ມໍຣະນະພາບ ພຣະອາຈານ ທອງຄຳ ພົມມະຮັກສາ

ນ້ອມໄຫວ້ອາໄລ ແດ່ພຣະອາຈານ ທອງຄຳ ພົມມະຮັກສາ ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການ ຮຮ ມໍປາຍສົງ ໂສກປ່າຫຼວງ, ອະດີດ ກັມມະການ ສູນກາງ ອພສ, ອະດີດ ກັມມະການ ອພສ ນະຄອນຫຼວງ, ປະທານ ອພສ ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ອະດີດເຈົ້າອະທິການ ວັດສາລາແດງ ລວມອາຍຸ 75 ປີ 53 ພັນສາ.

.

.

.

.