ຄຳສັ່ງ. ວ່າດ້ວຍການຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນໄລຍະການສະຫຼອງບຸນປີໃຫ່ມລາວ ພສ 2565 ຢູ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

.

.

.