Home ບຸນປະເພນີ ແຈ້ງການ ການສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ພສ 2565 ຢູ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

ແຈ້ງການ ການສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ພສ 2565 ຢູ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

ຄຳສັ່ງ. ວ່າດ້ວຍການຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນໄລຍະການສະຫຼອງບຸນປີໃຫ່ມລາວ ພສ 2565 ຢູ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

.

.

.