ລາຍງານສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 25 ກຸມພາ 2022.

ລາຍລະອຽດຕົວເລກຕິດເຊື້ອແຂວງຕ່າງໆ

.

.

.