ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການ, ເລກທີ່ 0444/ອຄ ວັນທີ 08 ເມສາ 2022 ແຈ້ງການ ເຖິງ: ສະມາຄົມນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປ້ໍາຂາຍຍ່ອຍນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ເລື່ອງ: ແຈ້ງປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຂໍແຈ້ງມາຍັງສະມາຄົມນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ນໍ້າຂາຍຍ່ອຍ ນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ປະຕິບັດລາຄາຂາຍຍ່ອຍໃຫມ່ ໃນເຂດເທດສະບານແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດັ່ງນີ້:

– ລາຄາໃຫມ່ນີ້ ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 09 ເມສາ 2022; ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. • ການປັບລາຄານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ທຸກຊະນິດ ຄື: ນ້ໍາມັນແອັດຊັງພິເສດ ປັບລົງ 780 ກີບ/ລິດ,

-ນ້ໍາມັນແອັດຊັງທໍາມະດາ ປັບລົງ 660 ກີບ/ລິດ ແລະ ນ້ໍາມັນກາຊວນ ປັບລົງ 360 ກີບ/ລິດ. – ການຄິດໄລ່ເສຍພັນທະ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄຶດໄລ່ເກັບຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນໂຄງສ້າງລາຄານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ
ແຈ້ງການເພີ່ມຕື່ມ:

.

.

.