ສະພາບ ໂຄວິດ-19 ລາຍງານເຊົ້າວັນອາທິດ ທີ 3 ເມສາ 2022.

.

.

.