ລາຍງານ ສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນເສົາ ທີ 2 ເມສາ 2022

.