ແຂວງຜົ້ງສາລີເພີ້ມມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂໂຄວິດ-19 ແຕ່ 1 ເມສາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ

.

.

.