Home Uncategorized ລະເມີດແຈ້ງການນີ້ ປັບໃໝສູງສຸດ 10.000.000 ກີບ

ລະເມີດແຈ້ງການນີ້ ປັບໃໝສູງສຸດ 10.000.000 ກີບ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບໃໝ່ ໃນການຈັດງານ ແລະ ມາດຕະການລົງໂທດ ຜູ້ລະເມີດ

.

.