Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ລາຍລະອຽດນໍ້າມັນຂຶ້ນລາຄາ ເລີ່ມ 1 ມິຖຸນາ 2022

ລາຍລະອຽດນໍ້າມັນຂຶ້ນລາຄາ ເລີ່ມ 1 ມິຖຸນາ 2022

ຂ່າວດ່ວນ ປັບລາຄານໍ້າມັນ ເລີ່ມ ເວລາ 6:00 ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2022

  • ແອັດຊັງພິເສດ +4.300 ກີບ/ລິດ
  • ແອັດຊັງ +3.320 ກີບ/ລິດ
  • ກາຊວນ +2.180 ກີບ/ລິດ

.

.