ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາ ເຊົ້າ ວັນອາທິດ ທີ 13 ມີນາ 2022

.

.