ລາຍງານ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 27 ເມສາ 2022

ກວດທັງໝົດ 2.603 ຄົນ ພົບຕິດເຊື້ອໃໝ່ 470 ຄົນ ກວມເອົາ 18,06%.

.

.

.