ເມື່ອແມ່ບອກໃຫ້ ທາແປ້ງໃຫ້ນ້ອງ

.

ກົດຊົມຄລິບ

ທ່ານມີລູກ ຫຼື ຫຼານ ຂີ້ດື້ແບບນີ້ແດ່ບໍ່? ຖ້າມັກຄລິບບັນເທີງຂອງ ປະກາດ ຢ່າລືມ ແຊໃຫ້ເພື່ອນໆຂອງທ່ານໄດ້ຊົມນໍາດ້ວຍ