ແຂວງຈຳປາສັກ ອອກຄຳສັ່ງ ເລກທີ 11/ຈຂ.ຈສ, ລົງວັນທີ 02 ພະຈິກ 2021,

ກ່ຽວ ກັບການສຶບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງ ກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະສະກັດກັ້ນການລະ ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ໃນໄລຍະວັນທີ 2-15 ພະຈິກ 2021.

.

.

.

.

.