ຄະນະສະເພາະກິດ ລາຍງານສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນ ເສົາ ທີ 29 ມັງກອນ 2022 ມີດັ່ງນີ້

ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມ, ປົວດີອອກໂຮງໝໍໃໝ່ 610 ແລະ ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 537.

ຕົວເລກແຍກເປັນແຂວງຕ່າງໆມີດັ່ງນີ້

ທີ່ມາ