ໃນໄລະ 3-4 ປີ, ຜ່ານມາ ດອນຫາດຊາຍມຸງຄຸນ ແຂວງຫລວງພຣະບາງ ໄດ້ຫົດຫາຍໄປຫລາຍ ຍ້ອນປະລິມານນໍ້າຂອງສູງຂຶ້ນ. ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເວລາຮອດບຸນປີໃຫມ່ລາວ ການຕົບພະທາດຊາຍແມ່ນບໍ່ມີ ແລະ ທັງເຮັດໃຫ້ຮີດຄອງເກົ່າແກ່ຫາຍໄປ.

ໃນວັນທີ 8 ທັນວາ 2021 ໄດ້ເຮັດພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເພື່ອ ໃຫ້ເຈົ້າຖິ່ນເຈົ້າຖານ ຮັບຮູ້ ແລະ ຊ່ວຍເປີດທາງ ໃນການຟື້ນຟູຄັ້ງນີ້

ໃນວັນທີ່ 9 ທັນວາ 2021 ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຟື້ນຟູ ດອນຊາຍມຸງຄຸນ ທີ່ນ້ຳຂອງ ແຂວງຫລວງພຣະບາງ ເພາະດອນຊາຍມຸງຄຸນແຫ່ງນີ້ ຕິດພັນກັບປະຫວັດສາດ ປະເພນີ ແລະ ຮີດຄອງຂອງຄົນຫລວງພຣະບາງມາແຕ່ດຶກດຳບັນ.

.

.

ດອນຊາຍມຸງຄຸນແຫ່ງນີ້ ຍັງຕິດພັນກັບການນເລົ່າເລື່ອງຈັນທະພານິດ ພໍ່ຄ້າຈາກເມືອງວຽງຈັນມາຄ້າຂາຍທີ່ຫລວງພຣະບາງ ແລະ ໄດ້ເຫັນ ເມັດເງິນ-ເມັດຄຳທີ່ຢາຍເດຍລະດາດເຕັມດອນແຫ່ງນີ້.

.

ພາບໂດຍ: Noulath Thanomesack

ບົດໂດຍ: ນະຄອນ ຫລວງພຣະບາງ