ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2022, ທີ່ໂຮງແຮມ ລາວພາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີ ເຊັນສັນຍາສະຫນອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນສີ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກັບສະຖາບັນການເງິນ ເພີ່ອນໍາໄປປ່ອຍກູ້ໃຫ້ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ຈວນກ) ໃນ 03 ບ້ວງທຶນຄື:

ບ້ວງເງິນກໍ່ຕັ້ງ ກອງທຶນສີ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ) ທີ່ໄດ້ຮ່ວມກັບທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ຊຶ່ງການເຊັນສັນຍາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການສືບຕໍ່ໃຫ້ທະນາຄານນໍາໃຊ້ທຶນ ຈໍານວນ 16 ຕື້ກີບ ນໍາໄປປ່ອຍກູ້ໃຫ້ ຈວນກ;

ບ້ວງເງິນສະສົມ ຂອງ ທສວ ຈໍານວນ 4,2 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມທຶນ ໃຫ້ 04 ສະຖາບັນການເງິນຄື: ສະ ຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ປະຕູຄໍາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເນັກ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໄຊອຸດົມ ແລະ ເພີ່ມຄູ່ຮ່ວມມືໃຫມ່ ອີກ 01 ສະຖາບັນຄື: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ປາກຊັນ;

ບ້ວງເງິນປະກອບທຶນຂອງ ລັດຖະບານ ໃຫ້ ທສວ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຈໍານວນ 97 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງເປັນ ການເພີ່ມທຶນ ໃຫ້ 03 ທະນາຄານທຸລະກິດຄື: ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນ ລາວ ແລະ ເພີ່ມຄູ່ຮ່ວມມືໃຫມ່ອີກ 01 ທະນາຄານຄື: ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ.
ພີທີເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານຂອງທ່ານ ສຸລິວັດ ສຸວັນນະຈູມຄໍາ, ຫົວຫນ້າກົມຄຸ້ມຄອງຫນີ້ສິນສາທາລະນະ, ກະຊວງການເງິນ, ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນສີ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 80 ກວ່າທ່ານ.

  • ✅ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
  • 👉Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=PlbuKNG38lg
  • 👉Website:https://www.laosmefund.org/