ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 29 ພະຈິກ 2021 ມີທ່າອ່ຽງລຸດລົງເທື່ອລະນ້ອຍ

ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 929 ຄົນ, ປົວດີ 761, ເສຍຊິວິດໃໝ່ 7.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕິດໃໝ່ 279 ຄົນ, ແຂວງວຽງຈັນ 114 ຄົນ.

ຂໍ້ມູນແຂວງຕ່າງໆ

.