ຄຳສັ່ງດ່ວນ! ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ວ່າດ້ວຍການສຶບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ.

23 ພະຈິກ 2021 ຫາ 31 ທັນວາ 2021

.

.

.

.