Home ໂຄວິດ-19 ສູງອີກແລ້ວເພີ່ມ 1323 ປົວດີ 795

ສູງອີກແລ້ວເພີ່ມ 1323 ປົວດີ 795

ຄະນະສະເພາະກິດ ລາຍງານສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 23 ພະຈິກ 2021 ມີດັ່ງນີ້

ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 1.323 ຄົນ, ປົວດີໃໝ່ 795 ຄົນ, ເສຍຊີວິດໃໝ່ 5 ຄົນ.

ແຂວງທີ່ຍັງຕິດຫຼາຍແມ່ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 592 ຄົນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 199 ຄົນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 116 ຄົນ, ແຂວງວຽງຈັນ 108 ຄົນ.

ແຂວງຕ່າງໆ