ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຜູ້ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ຫລວງພະບາງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າອາຫານແລະທີ່ພັກເອງ

ກົດອ່ານແຈ້ງການ

.

.