Home ໂຄວິດ-19 ປົວດີ 881 ຕິດໃໝ່ 824

ປົວດີ 881 ຕິດໃໝ່ 824

ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ລາຍງານ ປະຈໍາວັນຈັນ ທີ່ 20 ທັນວາ 2021 ຈາກຄະນະສະເພາະກິດ.

ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 824 ຄົນ ປົວດີ 881 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ.

ແຂວງທີ່ຕິດເຊື້ອໃໝ່ຫຼາຍ 5 ອັນດັບມີ

  • ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 299 ຄົນ,
  • ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 93 ຄົນ
  • ແຂວງອຸດົມໄຊ 72 ຄົນ
  • ແຂວງຫຼວງພະບາງ 70 ຄົນ
  • ແຂວງວຽງຈັນ 59 ຄົນ

ຂໍ້ມູນຈາກ ຄະນະສະເພາະກິດສູນກາງ