ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ລາຍງານວັນທີ 21 ພະຈິກ 2021

ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 921 ຄົນ, ປົວຫາຍດີໃໝ່ 683 ຄົນ, ເສຍຊີວິດໃໝ່ 6 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕິດໃໝ່ 361 ຄົນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 123 ຄົນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ 86 ຄົນ, ແຂວງຈໍາປາສັກ 81 ຄົນ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 52 ຄົນ.

ແຂວງຕ່າງໆ