ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ

ກ່ຽວກັບສຶບຕໍ່ເພີ່ມທະວີມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຢູ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

ໃນໄລຍະວັນທີ 17-30 ພະຈິກ 2021.

.

.

.