ແຂວງຫົວພັນອອກແຈ້ງການແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການສຶບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ.

.

.