ແຂວງໄຊຍະບູລີ ອອກແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ດ່ວນທີ່ສຸດ

ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການຮັບມື ໂຄວິດ-19 ແຕ່ວັນທີ 18 ພະຈິກ 2021 ຫາ 1 ທັນວາ 2021

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

.

.