ສຳລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອທົ່ວປະເທດ 1 ພຶດສະພາ 2022 ແມ່ນ 139 ຄົນ.

ລາຍງານ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2022

.