Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ດ່ານນໍ້າເຫືອງເກັບລາຍຮັບໄດ້ 263ຕື້ກວ່າກີບໃນໄລຍະ 9ເດືອນ

ດ່ານນໍ້າເຫືອງເກັບລາຍຮັບໄດ້ 263ຕື້ກວ່າກີບໃນໄລຍະ 9ເດືອນ

ຕາມການສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ປະຈໍາ 9 ເດືອນ ປີ 2021 ຂອງດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບນໍ້າເຫືອງ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນ 9 ເດືອນ ປີ 2021, ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 263 ຕື້ກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ປະຕິບັດໄດ້ 70,18%.

ໃນນີ້, ລາຍຮັບພາກສ່ວນພາສີ 101 ຕື້ກວ່າກີບ ຊຶ່ງລວມມີ ຄ່າຊັກພິເສດ 179 ລ້ານກວ່າກີບ, ພາສີຂາເຂົ້າ 36 ຕື້ກວ່າກີບ, ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ 1 ຕື້ກວ່າກີບ, ຄ່າທໍານຽມຄັງແຮ 61 ຕື້ກວ່າກີບ, ຄ່າປັບໃໝ 4.900.000 ກວ່າກີບ, ຫຼຸດຜ່ອນຕາມນະໂຍບາຍການລົງທຶນ 1 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ສິນຄ້າຜ່ານດ່ານ (ນໍາເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກ) 72 ລ້ານກວ່າກີບ.

ລາຍຮັບພາກສ່ວນອາກອນ 162 ຕື້ກວ່າກີບ ລວມມີອາກອນການຊົມໃຊ້ 102 ຕື້ກວ່າກີບ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 59 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ອາກອນກໍາໄລ 3.900.000 ກວ່າກີບ.

ຂ່າວ-ພາບ: ແກ່ນທ້າວ