ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບໃໝ່

ກ່ຽວກັບສຶບຕໍ່ເພີ່ມທະວີມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

.

.

.