ແຈ້ງການ ຂອງຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫງຊາດ.

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງ ຊາດ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2020 ມາດຕາ 59 ກ່ຽວ ກັບການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນປະຈໍາປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ

ອີງຕາມມະຕິ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 246/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021 ວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນກອງ ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX,

ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມຍິນດີ ແລະ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງອົງການ ຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຊາບວ່າ:

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ລະຫວ່າງວັນທີ 1-26 ພະຈິກ 2021

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕາມນີ້ດ້ວຍ.