ແຈ້ງການ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດປ້ອງກັນ,ຄວຍຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນໂຄວິດ19 ແຂວງວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການ ປ້ອງກັນ,ຄວຍຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນໂຄວິດ19 ແລະບາງມາດຕະການຜ່ອນຜັນ.(16 – 31 ຕຸລາ 2021).

.

.

.

.

.