ຄະນະສະເພາະກິດ ລາຍງານບ້ານເຂດແດງ, ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍ້ມູນສະຫຼຸບ ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2021 ແມ່ນມີທັງໝົດ 115 ບ້ານ ໃນ 7 ຕົວເມືອງ.

ເມືອງໄຊທານີ ມີ 27 ບ້ານ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ມີ 26 ບ້ານ, ເມືອງນາຊາຍທອງ ມີ 24 ບ້ານ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ມີ 13 ບ້ານ

ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີ 12 ບ້ານ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ມີ 8 ບ້ານ ແລະ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ມີ 5 ບ້ານ

ຕົວເລກການຕິດເຊື້ອ ລາຍງານ 29 ກັນຍາ 2021

.