ຂ່າວແຂວງຫົວພັນ ແຈ້ງການແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ສະບັບເລກທີ 306/ຈຂ.ຫພ ລົງວັນທີ 4/10/2021

ເລື່ອງ:🙅‍♂️✖️ປິດການເຂົ້າ-ອອກແຂວງຫົວພັນຊົ່ວຄາວເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະສະກັດກັ້ນພະຍາດໂຄວິດ-19. ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6ໂມງ 00 ຂອງວັນທີ 05ຕຸລາ2021 ຫາ ເວລາ24 ໂມງ00 ຂອງວັນທີ 18 ຕຸລາ 2021

ທົ່ງນາຂັ້ນໃດ ບ້ານນາໂພນສຸກ.ເມືອງສົບເບົາ.ແຂວງຫົວພັນ

ທົ່ງນາຂັ້ນໃດ ບ້ານນາໂພນສຸກ.ເມືອງສົບເບົາ.ແຂວງຫົວພັນ