Home ລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ມາດຕະການອີກ 15ມື້

ສືບຕໍ່ມາດຕະການອີກ 15ມື້

ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ເວລາ 00:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 31 ຕຸລາ ຫາ ເວລາ 24:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2021 (ລາຍລະອຽດໃນແຈ້ງການ)

.

.

.

.

.

.

.