Home ການກຸສົນ ແຂວງອຸດົມໄຊແຈ້ງການຂໍລະດົມທຶນແລະການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຮັບມືໂຄວິດ

ແຂວງອຸດົມໄຊແຈ້ງການຂໍລະດົມທຶນແລະການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຮັບມືໂຄວິດ

ແຂວງອຸດົມໄຊ ແຈ້ງການລະດົມທຶນ (ເປັນວັດຖຸ,ເປັນເງິນ ແລະເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ)ທີ່ຈຳເປັນເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

.