ແຂວງຫົວພັນ ແຈ້ງການແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ ສະບັບເລກທີ 337/ຈຂ.ຫພ ລົງວັນທີ 30 / 10 / 2021. ເລື່ອງ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ທົ່ວແຂວງຫົວພັນ.

1. ສໍາລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ພະນັກງານ ບໍລິສັດ, ອົງການຕ່າງໆ ແລະ ປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກແຂວງຫົວພັນໃນໄລຍະນີ້ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດ ຕະການດັ່ງນີ້:

– ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊິນຄົບໂດສ (ຕາມຊະນິດວັກຊິນ) ແລະ ເດີນທາງມາຈາກເຂດບ້ານສີຂຽວ
ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກັກຕົວຢູ່ສູນກັກກັ້ນຂອງຄະນະສະເພາະກິດກໍານົດໄວ້ເປັນເວລາ 14 ວັນ.

– ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊິນຄົບໂດສ ແຕ່ເດີນທາງມາຈາກເຂດບ້ານສີແດງ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສັກຢາ ວັກຊິນ ແຕ່ເດີນທາງມາຈາກເຂດບ້ານສີຂຽວ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າສູນກັກຕົວຢູ່ສູນກັກກັ່ນທີ່ຄະນະ ສະເພາະກິດກໍານົດໄວ້ ເປັນເວລາ 21 ວັນ

– ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊິນ ເດີນທາງມາຈາກເຂດສີແດງ ແມ່ນແຂວງຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາແຂວງຫົວພັນຢ່າງເດັດຂາດ.

– ສໍາລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊິນຄົບໂດສ ( ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຫົວພັນ ) ຫາກໄດ້ຮັບ ແຈ້ງເຊີນ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄໍາສັ່ງ ຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ້າຂັ້ນສູນກາງ ໃຫ້ໄປຮ່ວມກອງ ປະຊຸມວຽກງານໃດຫນຶ່ງຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ( ຖ້າ ປາຍທາງຕ້ອງການ ) ຫຼັງຈາກສໍາເລັດຫນ້າທີ່ວຽກງານແລ້ວ ເດີນທາງກັບມາ ແຂວງຫົວພັນ ຕ້ອງໄດ້ ເຂົ້າສູນກັກກັ່ນຂອງແຂວງກໍານົດ 3 ວັນ ພ້ອມທັງກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍເຄື່ອງ PCR ຖ້າຫາກຜົນກວດອອກມາເປັນລົບແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ເຮືອນເປັນເວລາ 11 ວັນ.

– ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄະນະສະເພາະກິດຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫາກໄດ້ໄປປະຕິບັດຫນ້າຢູ່ຕ່າງແຂວງກັບມາ ແຂວງຫົວພັນ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າສຸນກັກກັ້ນຂອງແຂວງກໍານົດໄວ້ 3 ວັນ ພ້ອມທັງກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍເຄື່ອງ PCR ຖ້າຫາກຜົນກວດອອກມາເປັນລົບແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ຈໍາກັດ ບໍລິເວນຢູ່ເຮືອນເປັນເວລາ 11 ວັນ.

– ສໍາລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊິນຄົບໂດສ ( ຢູ່ຕ່າງແຂວງ ) ຫາກໄດ້ຮັບ ແຈ້ງເຊີນ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄໍາສັ່ງ ຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ້າຂັ້ນສູນກາງ ໃຫ້ມາຮ່ວມກອງປະຊຸມວຽກ ງານໃດຫນຶ່ງຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ, ກ່ອນຈະເດີນທາງຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນການເດີນທາງຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂັ້ນສູນກາງ ຫຼື ແຂວງຕົ້ນທາງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍເຄື່ອງ PCR ພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງ ຖ້າຫາກຜົນກວດອອກມາເປັນລົບແລ້ວ ຈິ່ງອະນຸຍາດເດີນທາງເຂົ້າ ແຂວງຫົວພັນ, ໃນເວລາຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ ຈະໄດ້ຈໍາກັດບໍລິເວນ ຕາມສະຖານທີ່ຄະນະສະເພາະກິດກໍານົດໄວ້, ໃນເວລາປະຊຸມແມ່ນຈະໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

2. ສໍາລັບນັກທຸລະກິດ, ວິຊາການ, ຊ່ຽວຊານ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຫາກມີຄວາມຈໍາເປັນເດີນທາງເຂົ້າແຂວງຫົວພັນ ເປັນເວລາສັ້ນ 7 ວັນລົງມາ ແມ່ນໃຫ້ຂຽນຫນັງສືສະເຫນີຫາຄະນະສະເພາະກິດຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຂວງຫົວພັນ ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາຕາມສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.

3. ສືບຕໍ່ປີດການຂົນສົ່ງລົດໂດຍສານ ແລະ ສາຍການບິນໂດຍສານ ເຂົ້າແຂວງຫົວພັນ (ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດບໍລິການລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານພາຍໃນແຂວງ ຫາ ເມືອງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ).

4. ອະນຸຍາດໃຫ້ ລົດບັນທຸກສິນຄ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າ-ອອກ ແຂວງຫົວພັນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງ ປະຕິບັດການປ່ຽນຖ່າຍໂຊເຟີລົດຢູ່ຈຸດກວດກາ ຫຼື ດ່ານຊາຍແດນ ລະຫ່ວາງປະເທດ ພ້ອມສີດຢາຂ້າເຊື້ອລົດ ຄັກແນ່ແລ້ວຈິ່ງສາມາດເຂົ້າແຂວງຫົວພັນໄດ້.

+ ກໍລະນີບໍ່ສາມາດປ່ຽນຖ່າຍໂຊເຟີລົດໄດ້ (ສໍາລັບຄົນລາວ) ຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການດັ່ງນີ້:

– ໂຊເຟີລົດທີ່ມາຈາກເຂດບ້ານສີຂຽວ ແລະ ສັກຢາວັກຊົນຄົບໂດສ (ຕາມຊະນິດວັກຊິນ) ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກັກຕົວ ຢູ່ສູນກັກກັ້ນຂອງຄະນະສະເພາະກິດກໍານົດໄວ້ ເປັນເວລາ 14 ວັນ.

– ໂຊເຟີລົດທີ່ມາຈາກເຂດບ້ານສີແດງ ແລະ ສັກຢາວັກຊິນຄົບໂດສ ຕາມຊະນິດວັກຊິນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກັກຕົວ ຢູ່ສູນກັກກັ້ນຂອງຄະນະສະເພາະກິດກໍານົດໄວ້ ເປັນເວລາ 21 ວັນ.

– ໂຊເຟີລົດທີ່ມາຈາກເຂດບ້ານແດງ ບໍ່ທັນໄດ້ສັກຢາວັກຊິນ ແມ່ນແຂວງຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາແຂວງຫົວພັນ ຢ່າງເດັດຂາດ.

5. ອະນຸຍາດໃຫ້ພະແນກການ, ອົງການທຽບເທົ້າອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ, ກອງບັນຊາການຕໍາຫຼວດແຂວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ເມືອງ 10 ເມືອງ ບັນດາ ສາຂາທະນາຄານ, ລັດວິສາຫະກິດ, ທົ່ວແຂວງຫົວພັນ ລວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໄປການປົກກະຕິໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ (ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີບັດສັກຢາວັກຊິນ ຫ້າມເຂົ້າປະຈໍາການ ຍົກເວັ້ນຜູ້ທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກແພດ ).

6. ອະນຸຍາດໃຫ້ ເປິດການຮຽນ-ການສອນທຸກຊັ້ນຮຽນທົ່ວແຂວງ ແລະ ສາມາດຫຼີ້ນກິລາທຸກປະເພດ ແຕ່ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

7. ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດງານບຸນປະເພນີ ແຕ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານບໍ່ເກີນ ຈໍານວນ 500 ຄົນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະກິດຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂັ້ນເມືອງສາກ່ອນ (ຫ້ອງການສາທາເມືອງ ).

8. ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດງານລ້ຽງໄດ້ ແຕ່ພາກເອກະຊົນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ໃຫ້ເກີນ 100 ຄົນ (ສໍາລັບງານລ້ຽງຂອງພາກລັດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ໃຫ້ເກີນ 50 ຄົນ) ແຕ່ເຈົ້າຂອງຮ້ານດັ່ງກ່າວຕ້ອງຂໍການອະນຸຍາດຈາກຄະນະ ສະເພາະກິດຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂັ້ນເມືອງສາກ່ອນ(ຫ້ອງການສາທາເມືອງ) ຫ້າມເປີດເຄື່ອງດົນຕີ ແລະ ຂັບລໍາ-ຮ້ອງເພງຕ່າງໆ ແລະ ຫ້າມບໍລິການເຫຼົ້າເບຍທຸກປະເພດ,

– ກໍານົດເວລາການຈັດງານລ້ຽງພາກລັດບໍ່ເກີນ 2 ຊົ່ວໂມງ ( ຖ້າແມ່ນຕອນຄ່າ 21:00 ) ແລະ ພາກ ເອກະຊົນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3 ຊົ່ວໂມງ ( 22:00 ).

– ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດກອງປະຊຸມໄດ້ ( ສະເພາະຄົນພາຍໃນແຂວງຫົວພັນເທົ່ານັ້ນ ).

– ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກ ທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັນຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງ, ງານ ດອງ, ງານເຮືອນດີ ຫຼື ເຂົ້າພົວພັນວຽກຕ່າງໆຢູ່ຕາມຫ້ອງການ, ສໍານັກງານອົງການຕ່າງທົ່ວແຂວງຫົວພັນ ຢ່າງເດັດຂາດ (ທຸກຄົນຖ້າໄດ້ສັກຢາວັກຊິນແລ້ວແມ່ນໃຫ້ຖືບັດຕິດຕົວຕະລອດເວລາ ເພື່ອສະດວກໃນການກວດກາຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ ).

9. ອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກກົມກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຂວງຫົວພັນ, ສໍາລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ສັກຢາ ວັກຊິນຄົບໂດສ( ຕາມຊະນິດວັກຊິນ ) ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍເຄື່ອງ PCR ພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງ ຖ້າຫາກຜົນກວດອອກມາເປັນລົບ ແລ້ວຈິ່ງອະນຸຍາດ ເດີນທາງເຂົ້າແຂວງຫົວພັນ. ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າສູນກັກກັ້ນທີ່ແຂວງກໍານົດໄວ້ໃຫ້ຄົບ 21 ວັນ ພ້ອມທັງ ກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍເຄື່ອງ PCR ອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ ຖ້າຫາກຜົນກວດອອກມາເປັນ ລົບແລ້ວຈິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິໄດ້.

– ສໍາລັບພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ນັກສຶກສາລາວ ທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກກົມກົງສູນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຂວງຫົວພັນ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າສູນ ກັກກັ້ນທີ່ແຂວງກໍານົດໄວ້ໃຫ້ຄົບ 21 ວັນ ພ້ອມທັງກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍເຄື່ອງ PCR ຖ້າຫາກຜົນກວດອອກມາເປັນລົບແລ້ວຈິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິໄດ້.

10. ສືບຕໍ່ປີດຮ້ານບັນເທີງ ແລະ ຮ້ານຄາລະໂອເກະທົ່ວແຂວງ.

ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ມອບໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ປກສ, ຖວທ, ສາທາແຂວງ ແລະ ເມືອງ ສົມທົບ ກັບ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກຂັ້ນເພີ່ມທະວີຈັດຕັ້ງເວນຍາມ, ລາດຕະເວນກວດກາຕະລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, ຫາກພົບ ເຫັນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ຮາງຮ້ານຕ່າງໆ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ລະເມີດມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19ທີ່ແຂວງວາງອອກ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງຕາມກໍລະນີຫນັກ ຫຼື ເບົ້າ ທີ່ແຂວງກໍານົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມ ງວດ.

ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ເວລາ 13 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວັນທີ 30/10/2021 ຈົນເຖິງ ວັນທີ 16/11/2021.

ຮອງເຈົ້າແຂວງຫົວພັນ ຫົວຫນ້າຄະນະສະເພາະກິດຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂັ້ນແຂວງ. ຕິດຕໍ່ 020 5562 0746, 020 9944 9968

.

.