ແຂວງເຊກອງ ອອກແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ກຳນົດໄວ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ວັນທີ 30 ຕຸລາ 2021 ນີ້, ຫ້ອງວ່າການແຂວງເຊກອງ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຄໍາສັ່ງ 15/ນຍ ແລະ ແຈ້ງການຂອງຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດແຂວງເຊກອງ ສະບັບເລກທີ 97/ຈຂ.ກ, ລົງວັນທີ 20/10/2021 ແລະ ເລກທີ 96/ຈຂ.ກ, ລົງວັນທີ 26/10/2021.

ຜ່ານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສິ່ງທ້າທ້າຍຮອບດ້ານເຫັນວ່າ ສະພາບການແພ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນບໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ, ສະເພາະແຂວງເຊກອງ ພວກເຮົາ ແມ່ນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມມາຮອດປັດຈຸບັນ ຈຳນວນ 10 ກວ່າກໍລະນີແລ້ວ, ເຊິ່ງໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ ຈະລະບາດອອກເປັນວົງກວ້າງ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ຜູ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດກໍລະນີຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ ບໍ່ມີຄວາມຈິງໃຈແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າຮັບຊາບ ດ້ານຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ ແລະ ການສໍາຜັດກັບລະນີທີ່ຕິດເຊື້ອນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂັ້ມາກັກຕົວ ຫລື ເກັບຕົວຢ່າງເພື່ອຫາເຊື້ອ, ເຊິ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

.

.