ລາຍງານສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2022.

.

.