ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ອອກແຈ້ງການສະບັບໃໝ່ ຮັບມືໂຄວິດ-19 ລະຫວ່າງວັນທີ 20-26 ຕຸລາ 2021.

.

.

.