Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ຊົມເຊີຍ! ປັບລາຄານໍ້າມັນລົງແລ້ວ

ຊົມເຊີຍ! ປັບລາຄານໍ້າມັນລົງແລ້ວ

ແຈ້ງປັບລົງລາຄານ້ຳມັນ ເລິ່ມປະຕິບັດ 06:00 ຂອງວັນທີ 08/06/2022 ຕາມແຈ້ງການຈາກ ກຊ ອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ ເລກທີ 0703/ອຄ ລົງວັນທີ 07 ມຖ 2022