ອີງຕາມເເຈ້ງການຂອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການ ກະຊວງໂຍທາທິການ ເເລະ ຂົນສົ່ງ ສະບັບເລກທີ 10777/ຍທຂ.ຫກ . ລົງວັນທີ 13/5/2022 .

ທາງສະຖານີຂົນສົ່ງຈະໄດ້ປັບລາຄາຄ່າໂດຍສານຕາມເເຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ນັບເເຕ່ວັນທີ 14/5/2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.. ສອບຖາມຂໍ້ມູນຕ່າງໆໂທ 020 77766651ຫລື 020 22740521

.

.

.