ເຈົ້າແຂວງຈຳປາສັກ ອອກຄໍາສັ່ງດ່ວນ ເລກທີ 18/ຈຂ.ຈສ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 202

ວ່າດ້ວຍການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19

ແຕ່ວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ລາຍລະອຽດຂໍໃຫ້ອ່ານຄໍາສັ່ງດ້ານລຸ່ມ

.

.

.