ຄະນະສະເພາະກິດ ລາຍງານ ສະພາບໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 4 ເມສາ 2022

ເສຍຊີວິດໃໝ່ +3, ຕິດເພີ່ມ +1.038, ປົວດີ + 426

.

.