ລາຍງານສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 15 ກຸມພາ 2022

ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 441, ປົວດີ 292, ເສຍຊີວິດໃໝ່ 3

ຕິດເຊື້ອສະສົມ 139.685, ເສຍຊິວິດ ສະສົມ 601

ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ແຕ່ລະແຂວງ, ຫົວພັນສູງກວ່າໝູ່ 86 ຄົນ