ແຈ້ງການ ຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຄຳມ່ວນ ກຳນົດຈຸດບໍລິການວັກຊິນ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການແຕ່ວັນທີ 07 ຫາ 20 ຕຸລາ 2021.

.