ບ້ານເຂດແດງ 2 ຕຸລາ 2021 ມີທັງໝົດ 158 ບ້ານ ໃນ 7 ເມືອງ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເພີ່ມອີກ 26 ບ້ານ.

ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ຫຼາຍທີ່ສຸດ 32 ບ້ານ, ເມືອງໄຊທານີ 29 ບ້ານ, ເມືອງນາຊາຍທອງ 27 ບ້ານ.

ເມືອງຈັນທະບູລີ 20 ບ້ານ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ 15 ບ້ານ, ເມືອງໄຊເສດຖາ 14 ບ້ານ ແລະ ເມືອງສີສັດຕະນາກ 12 ບ້ານ.