15 ຕຸລາ – 2 ພະຈິກ 2021 ແຂວງຫົວພັນຜ່ອນຜັນມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂໍ້

  • ເປີດໃຫ້ບຸກຄົນເດີນທາງເຂົ້າແຂວງໄດ້ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດ
  • ເປີດບໍລິການລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານພາຍໃນ
  • ອະນຸຍາດລົດບັນທຸກສິນຄ້າເຂົ້າ-ອອກໄດ້
  • ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດໄປການເປັນປົກກະຕິ
  • ອະນຸຍາດເປີດການຮຽນ-ການສອນທຸກຊັ້ນຮຽນທົ່ວແຂວງ
  • ຈັດງານບຸນປະເພນີ, ງານລ້ຽງ ແຕ່ຍັງຫ້າມຂາຍເຄື່ອງດື່ມມືນເມົາ

.

.

.