ຄະນະສະເພາະກິດ ເມືອງນາຫມໍ້ແຈ້ງ: ຫ້າມເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ເຂດກຸ່ມ ບ້ານ ຂວາງ, ບ້ານ ນ້ຳເງີນ ຊົ່ວຄາວ.

ເນື່ອງຈາກມີ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ບ້ານນ້ຳເງີນ ເດີນທາງ ມາແຕ່ ຫລວງນ້ຳທາ

ລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການ👇

.

.